VỊ TRÍ CHỨC VỤ ĐÁ QUÝ NGỌC NHƯ Ý

 

http://daquyngocnhuy.com/

Ông Lê Đức Hùng - Chủ tịch Tập Đoàn Lê Vỹ

 

http://daquyngocnhuy.com/

Ông Lê Văn Trưởng - Chủ tịch Tập Đoàn Như Ý Việt Nam

 

http://daquyngocnhuy.com/

Ông Lê Văn Tài - Giám Đốc Điều Hành Công ty CP Đầu Tư & TM Ngọc Như Ý

 

http://daquyngocnhuy.com/

Ông Lê Văn Thành - Giám Đốc KD Công ty CP Đầu Tư & TM Ngọc Như Ý

 

http://daquyngocnhuy.com/

Ông Nguyễn Nhật Chung - Giám Đốc KD Công ty CP Đầu Tư & TM Ngọc Như Ý

 

http://daquyngocnhuy.com/

Bà Lê Thanh Hằng - Giám Đốc KD Công ty CP Đầu Tư & TM Ngọc Như Ý

 


 

ĐỐI TÁC
ĐÁ QUÝ NGỌC NHƯ Ý / DA QUY NGOC NHU Y
0979 3333 85